ನಾವಿಕ ೩ನೇ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮಾವೇಶ ೨೦೧೫

ವೈಭವ - ವೈವಿಧ್ಯ - ವಿನೂತನ


Navika 3rd World Kannada Summit 2015

SEPTEMBER 4-6

RALEIGH, USA - RALEIGH CONVENTION CENTER

Register

Dignitaries and Artists

ಕ್ಯಾರೋಲೈನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿಕ ೩ನೇ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮಾವೇಶ ೨೦೧೫

SPONSORS AND PARTNERS

Proud supporters of Navika 3rd World Kannada Summit

THIS IS A CALL TO ACTION - REGISTER NOW!

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವೈಭವತೆಗಳ ಪರ್ವ ನಾವಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆಸರ್ವರಿಗೂ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತ

BUY TICKETS NOW

REGISTRATION OPTIONS

NAVIKA 3RD WORLD KANNADA SUMMIT

Special Offer

Registration Fees includes Food, Entertainment, Networking/Social Forums, nominal fees for Premium Forums/Event Entry. Hurry up!!! Only limited number of tickets available.

$200 Kids and Students:$125 Register Now

Regular Fee

Registration Fees includes Food, Entertainment, Networking/Social Forums, nominal fees for Premium Forums/Event Entry.

$250 Available from August 28th (Coming soon*) REGISTER NOW

Business Forum

We invite you to join us at Navika Business Forum, Innovate anywhere adopt everywhere to explore the innovative ideas that are changing the way of business all over the world.

$100 (Coming soon*) Register Now

Packages

All Package registrations get Preferred Seating, Free Navika Life Membership. Packages are available for Kannada Kirana, Kannada Kogile, Kannada Kasturi, Kannada Kesari, Kannada Kanmani and Kannada Kalasha.

$1000 From $1000 to $10000 Package Options

Single Day Registration

Single Day Registration Fees includes Food, Entertainment, Networking/Social Forums, nominal fees for Premium Forums/Event Entry.

$125 Kids and Students:$75 Register Now

Ticketed Events

Navika 2015 presents various ticketed events like CME, Singles Meet, Youth Retreat and Cricket Workshop.

$50 *Limited tickets available Register Now

COUNTDOWN TO EVENT DATE

HOSPITALITY

ನಾವಿಕ ಮಿಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ

ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಗಮ - ಕನ್ನಡದ ಸಂಭ್ರಮ - ಕರುನಾಡ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಮಾಗಮ